Disse var i selskap i huset til en kjent ingeniør

foto