– Ingenting tyder på at det ligger en bevisst handling bak