Må flytte bebuarane raskare enn tenkt – alle må ut innan ti dagar