Håper å slå ned smitten med lokale og regionale tiltak: – Hvis det ikke er tilstrekkelig, må vi innføre strengere nasjonale regler

foto