Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig

foto
Ifølge kommunalsjef for helse og oppvekst, Randi Ytrehus, i Bremanger gjøres det kontinuerlig vurderinger av bemanningsplanen i de ulike sektorene, inkludert pleie og omsorg. Ytrehus konkluderer med at endringen som nå gjøres på Davik er forsvarlig, basert på tidligere erfaringer. Foto: Fjordenes Tidende