Mener omorganisering av natt-tjenesten er forsvarlig