Strid om oppdrettsanlegg som havarerte havner i retten

foto