Denne vegen er blant gjengangarane når folket kjem med innspel til det nye samferdselsutvalet

foto