Set sin lit til revidert statsbudsjett for å nå byggjestart i 2021