Bil køyrde av vegen – ikkje alvorleg personskade

foto