– Eg trur lågare barnehagepris er ei god gulrot for å få folk heim og til å etablere seg i kommunen