Bil med fire i grøfta – sjåføren påverka av alkohol