Vi er dårlegast i Norden til å svømme – det vil Redningsselskapet endre

foto