Hogne og forskerkollegene har fått en pangstart i nye lokaler