«Utan eldsjeler og frivillige hadde det vore eit langt fattigare samfunn»