Ein av desse skulane vil vere med på massetesting av elevar og tilsette

foto
Eid vidaregåande skule har sagt at dei vil vere med på prosjektet med å masseteste elevar og skuletilsette for covid-19. Foto: Erling Wåge/Marianne S. Rotihaug