Ein av desse skulane vil vere med på massetesting av elevar og tilsette

foto