Skal transportere pasientar som er for sjuke til å ta drosje, men for friske til å bli sende med ambulanse

foto
Frå venstre: Jo Salthammer, Kjetil Myklebust, Håvard Larsen, Tonje Grønfur, Trude Njøsen Helgås og Reidar Kirketeig. Foto: Helse Førde