Nærkontakt er sett i isolasjon etter positiv koronatest

foto