«Dei er valt av folket, men er dei der for folket?»

foto