Det var ikkje berre hotellplanane som var spektakulære

foto