– Her har kystkommunane alt å tene på å samarbeide og legge felles planar

foto