Elevene utmerket seg i plastutfordring. Slik jobber de for å redusere forsøplingen

foto