Fylkeskommunen vann sak om forkjøpsrett i tingretten