Ønsker å legge til rette for «draumetilflyttarane» med nytt pilotprosjekt

foto