No er Sogn og Fjordane ikkje lenger dårlegast på breiband

foto
Frå å ha eit dårleg utbygd nett, har Sogn og Fjordane blitt eit føregangsområde dei seinare åra. Her frå arbeid med nett i Ervik i Stad kommune. Foto: Jon Frogner