Fylkeskommunen har gitt seks tilsette som varsla om dårleg arbeidsmiljø fullt medhald

foto
Seks tilsette ved Måløy vidaregåande skule har no fått fullt medhald i så godt som alle kritikkverdige forhold rundt det dårlege arbeidsmiljøet som dei har varsla om. Foto: Erling Wåge