Julie (16) engasjerer seg i valkampen: – Eg har sidan tidleg på ungdomsskulen vore brennande opptatt av rettferd

foto