Om Kinn deles opp, tror han kampen for Kystvegen vil bli enda mer krevende