Sjukehuset får fleire millionar til å etablere stasjonar for lynlading

foto