No er det bestemt: Forslaget blir sendt ut på høyring