Flyttar truleg ikkje over brua – vil heller bruke 45 millionar på nybygg der dei er

foto