Ønskjer å gjere området til nasjonalpark – om kommunen vil

foto