Kor mange skip og gjestar toler vi lokalt? Det skal rådet finne ut av

foto