Legg saka på is: No skal statsforvaltaren vurdere nedlegginga