Meiner svara ikkje er gode nok: – Saka luktar stadig meir svidd