Skal snart på rundtur for å besøke potensielle mottakarar av steinmassar