Kan få digital oppfølging og sleppe lang reiseveg til sjukehuset