Skal dyrke 33 typar tomatar, 13 typar agurk og bli betre kjende med kvarandre på ny urban møteplass

foto