Det nye hotellet: Ei arkelologisk utgraving vil kunne ta 19 veker og koste 15 millionar

foto