Fekk lov til å bygge hytte i strandsona

foto
På synfaring: Formannskapet i Bremanger var torsdag på synfaring på hyttetomta 65 meter frå sjøen ved avkøyringa mot Nesje, rett etter brua på Frøyalandet. Foto: Jørn-Arne Tomasgard