– Det er så gledeleg å sjå at folkenedgangen ser ut til å ha snudd til vekst

foto