Vil ha ny veg og sykkelsti for å sikre tryggleiken for barn og tilrettelegge for turistar