Stig takkar bedriftene for å ha lytta til han og bygda: – Hadde eg hatt flaggstong hadde eg heist flagget

foto