– To nye kommunar vil ikkje kunne levere same tilbod som dagens Kinn