Fylkeskommunen har konkludert: Må ha større arkeologisk utgraving før det kan byggast nytt hotell

foto