Elkem vil utvide i industribygda. Planlegger satsing for flere titalls millioner bare i første byggetrinn

foto