– Vi har jo klare ambisjonar om at Anfinn blir ein kollega av oss til hausten

foto