Har forståing for gatelysproblemet til kommunen, men ser inga rask løysing

foto