Legemiddelverket har fått inn 9.200 meldingar om moglege biverknader ved vaksinen. 479 av dei alvorlege

foto