Havforskingsskip undersøkte korallfeltet der oppdrett er planlagt

foto