– Kan ikkje fatte og begripe kvifor Kinn ikkje vil samarbeide om reiseliv i Nordfjord

foto